Svallerup Kirke

Kirkelige handlinger

DÅB:

Barnet skal have et navn i løbet af de første 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan enten ske ved digital indlevering via borger.dk - eller ved dåb.
Ved dåb optages barnet som medlem af Den danske Folkekirke.
Dåb kan sagtens finde sted efter barnets første 6 måneder, blot der er indgået aftale derom, eller barnet er blevet navngivet indenfor tidsfristen.

Hvis man ønsker sit barn døbt i et andet sogn indenfor Folkekirken, skal man henvende sig til det pågældende sogns kirkekontor eller sognepræst eller via sikkerlink klik her.

Dåb og/ eller navngivning kan også foretages af andre anerkendte trossamfund eller frimenigheder.

 

Aftale om dåb eller navngivning kan først træffes efter barnets fødsel.

 

Vielse :

Tidspunkt for vielse eller kirkelig velsignelse aftales med kirkekontoret i Gørlev på tlf. 58855051 eller via sikker link klik her

 

Begravelse/bisættelse : 

Fra gammel tid har kirken registreret alle dødsfald i Danmark.
Alle anmeldelser skal ske til kirkekontoret i Gørlev på tlf 58855051

Selve dødsfaldet anmeldes af lægen, mens den anmeldelse der vedrører bisættelsen/ begravelsen skal indgives af de nærmeste pårørende, evt. assisteret af en bedemand.

 

Hjælp til at udfylde døds- og begravelsesanmeldelsen kan fås ved henvendelse til Kirkekontoret personlig eller via sikker link klik her eller til en bedemand.

 

 

 Konfirmation: 

Konfirmandtilmelding Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret, som kan ske via sikker link klik her.

 

 

Du kan også klikke dig ind på Folkekirkens hjemmeside på Folkekirken.dk
Gå ind i søgefeltet "Gå til:" og vælg det emne, som du ønsker belyst.

Du har også mulighed for at klikke direkte ind på enkelte emner i den højre side af den øverste bjælke for Folkekirken.dk i "Mere om" feltet.

Lørdagsdåb

For at holde lørdagsdåb i Svallerup kirke kræves der en vis form for tilknytning f.eks. at mor eller far selv er døbt i kirken, eller at man har familie begravet på kirke-gården.
Ring og tal med en af præsterne om jeres særlige tilknytning til Svallerup.


Vi plejer at holde lørdagsdåb efter behov, men da behovet er stigende, har vi valgt at sige, at vi har lørdagsdåb en gang om måneden, og indtil videre er det efter først til mølle princippet.

Babysalmesang

Da der ikke for nuværende er basis for Babysalmesang i Svallerup kirke, anbefaler menighedsrådet alle interesserede til at deltage i den ugentlige Babysalmesang i Gørlev kirke. Det foregår hver torsdag i hele skoleåret fra kl. 10.00 - 11.30. Se nærmere på dette link.