Svallerup Kirke

Menighedsrådets medlemmer

Sognepræst:
Tina Salling,
Malerivej 1,
4270 Dianalund

Kirkebogsførende sognepræst:
Curt Hartvig-Clausen,
Algade 28,
4281 Gørlev

Formand:
Kirsten Møller-Hansen
Ved Kanalen 1,
Bjerge Sydstrand,
4480 St. Fuglede

Næstformand og kontaktperson:
Anders Larsen
Præstemarken 1,
4400 Kalundborg

Kirkeværge:
Aase Steinmetz
Svallerup Strandvej 14
Svallerup
4400 Kalundborg

Kasserer:
Allan Nielsen
Østervang 16,
Svallerup,
4400 Kalundborg

Medlem:
Klaus-Ebbe Johannes Klausen
Flinterupvej 26,
Bjerge,
4480 St. Fuglede

Medlem:
Erik Weinreich
Roligheden 14
Svallerup
4400 Kalundborg

Medarbejderrepræsentant:
Marianne Larsen,
Tissøvej 5,
Jorløse,
4470 Svebølle

Bygningssagkyndig - Ikke medlem:
Tømrermester Roan Jespersen
Søndervang 2,
Bjerge Strand,
4480 Store Fuglede

Regnskabsfører - Ikke medlem:
Lotte Guldbrandt
Bastrupvej 2,
Bastrup,
4400 Kalundborg

Suppleanter til menighedsrådet:
Valdemar Petersen
Bjerge Byvej 8,
Bjerge,
4480 St. Fuglede

Steen Mose Gaarde
Svallerup Bygade 26,
Svallerup,
4400 Kalundborg

Lørdagsdåb

For at holde lørdagsdåb i Svallerup kirke kræves der en vis form for tilknytning f.eks. at mor eller far selv er døbt i kirken, eller at man har familie begravet på kirke-gården.
Ring og tal med en af præsterne om jeres særlige tilknytning til Svallerup.


Vi plejer at holde lørdagsdåb efter behov, men da behovet er stigende, har vi valgt at sige, at vi har lørdagsdåb en gang om måneden, og indtil videre er det efter først til mølle princippet.

Babysalmesang

Da der ikke for nuværende er basis for Babysalmesang i Svallerup kirke, anbefaler menighedsrådet alle interesserede til at deltage i den ugentlige Babysalmesang i Gørlev kirke. Det foregår hver torsdag i hele skoleåret fra kl. 10.00 - 11.30. Se nærmere på dette link.