Forside

Prædiken fra høstgudstjenesten ved sognepræst Tina Salling 04-10-2020

Min far, der var en travl offentlig person prioriterede en lur midt på dagen – en halv time, og han præsterede at falde i søvn og selv vågne igen. Han kom hjem i frokostpausen, der var på en time, spiste og sov, og gik igen. Alle hverdage.

Min mor hviler til middag, vil gerne have fred i et par timer, og ve, den, der kommer til at ringe til hende og forstyrre middagsfreden.

Men det er jo en tidslomme, som er sjælden nu om dage. Vi skal være åh så produktive hele tiden.

Det at hvile sig, har fået et dårligt ry.

Vi ber om undskyldning for den, som om den var en synd. Vi forsvarer den, som om den var en forbryder.

Og hvad værre er, så behandler vi den, som om den er noget, vi egentlig kunne klare os lige så godt uden. Det er nået så vidt, at det endda betragtes som noget taberagtigt at være træt og trække sig tilbage af den grund.

Men spørgsmålet er, om ikke vi har glemt noget vigtigt. En ur -rytme af hjerteslag, der har dunket siden tidernes morgen, en rytme, der har pulseret i årtusinder: ”i seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende er sabbat for Herren din Gud.”

Og vi hørte også læst fra alteret, at selv Gud hvilede efter at han havde skabt verden.

Ikke at vi skal tilbage til rigide regler for at holde hviledagen hellig – det er absolut ikke mit ærinde, men derimod om at tage ansvar for ens liv og for skabelsen - ved at passe på sin hvile. 

Jorden skal jo også hvile – ligge brak, for at kunne komme stærkt tilbage, som vi kan efter en lille lur.

Og vi har lige sunget linjen “Det vokser jo medens vi sove” fra salmen: Du gav mig, O Herre, en lod af din jord.

Vi sår frø i jorden, og venter på at det skal komme op.

Kornet vokser i jorden, mens vi sover.

Barnet vokser i maven, mens vi venter.

Tanker bearbejdes i underbevidstheden, mens vi hviler.

Gud hvilede den syvende dag.

Ro skal der til for at tingene kan vokse.

Og hvad er det, der sker, når vi og jorden hviler:

Der skabes et nyt rum – et helle – et læ – et sted at gemme kærligheden. De bud gir den svenske præst Tomas Sjödin i bogen: ”Det sker når du hviler”, som jeg har fået af en god ven, da vi lukkede ned for corona i foråret.

Måske er hvile en vej tilbage til et tabt paradis – ligefrem eller  noget så betydningsfuldt, som redningen af et liv.

Hvile er noget, vi vælger, fordi den i det lange løb kommer kærligheden og vores liv til gode, siger Tomas, og det er jo et andet positivt udsagn - end vores moderne vedtagne kultur af foretagsomhed og handlingsparathed, som vi værdsætter så højt. At det er godt at have planer og at ville noget- at sætte sig et mål – at udvikle alt og alle. Det er blevet vores mantra. Med det resultat, at folk bukker under af stress. Naturen blir udpint. Græsset er nyslået. Insekterne er blevet hjemløse. Vi er på den måde ved at ødelægge vort eget eksistensgrundlag.

Men kan vi se det? Følg selv med i programmet om de vilde haver – det er svært at ændre ”plejer”, må man sige.

Men prøv ind imellem at lade hvilen falde på dig. Træk stikket. Ingen planer. Ingen foretagsomhed. Lad græsset stå. Lad markens rabat være vild. Belønningen er insekter og sommerfugle. Basalt liv og noget smukt at kigge på. Det gir ro i sindet. Vær forundringsparat, som den tidligere forstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole sagde.

Hvile er re-kreation – en ny skabelse -  intet mindre.

Se det store i det små. I det nære. Bliv hjemme, formaner Sundhedstyrelsen. Måske kan det blive en øjenåbner for os alle sammen?  Elsk hverdagen, sagde Dan Turel - den tæller de fleste dage. Glæd dig over livet, over fuldmånen, over høsten, over det du nåede, over dem du elsker, over alt det du fik og alt det du har – fremfor at have fokus på det vi ikke kan og må i øjeblikket.

Høsten er i hus – så langt så godt. Nu skal jorden hvile, og de frø, der er lagt i jorden, skal have lov til at vokse i fred.  Høstgildet og høstfrokosten aflyst pga. corona. Vinteren står for døren. Bekymringen lurer. Hvordan skal det gå?

Vi hygger indendøre og coronaen fester.

Vi savner kram og håndtryk. Hudsulten hærger.

“Nu kan alene kærlighed forhindre, at vi synker ned i bitterhed- fortabte”  fra salmebogen nr. 731 – næste salme.

Den kærlighed, der tror alt, udholder alt, håber alt. Guds kærlighed, der omslutter os i både livet og i døden.

Vi må folde vore hænder og takke for høsten, takke for korn og mundbind, og be om, at vi kommer gennem vinteren og coronaen. Vi må leve og danse så godt vi formår i denne døde-dans. Vel vidende, at vi alle kan blive skyldige i at bringe smitten videre- lige meget hvor meget vi end passer på. Skyldighed hører med til det at være menneske. Løgstrup sagde det således: at du altid holder noget af et andet menneskes liv i dine hænder.  Derfor bliver vi skyldige og denne skyldighed vidste Gud noget om, og derfor sidder Jesus til bords med alle: for at vise os, at overfor Gud er alle lige.

Alle tæller med- både tolderen fra dagens evangelium, Jeppe Kofoed og den, der er smittet med Cowid-19.  Alt andet er vores eget regnskab eller mediernes.

 

Hvis vi gør som vi plejer i denne tid, så spreder smitten sig.

Virussen er som den nye lap, som vi hører om i dagens evangelium – en ny lap på kappen river den i stykker. Vi må ikke gøre som vi plejer. Vi må trække os tilbage – hjem til os selv – hvile og vente på den re-kreation, som den tid hjemme vil give os. Om ikke andet, så har vi nogen at være sammen med, når der engang er kommet en vaccine.

Det er en ny tid, vi lever i, fremtiden synes usikker, men fortiden har mange bud på, hvordan vi klarer os frem til en ny skabelse. Gud viste os hvilens og tilgivelsens mulighed.

Guds kærlighed, der tror alt, udholder alt, håber alt.

Den sætter vi vor lid til. Efter høst. Til vinter. I al evighed. Amen.

Opstillingsvalg i Svallerup Sogn d. 17. september 2020

Der blev opstillet følgende 6 medlemmer til rådet. 

Kirsten Møller-Hansen

Allan Nielsen

Aase Steinmetz

Jane Voldsby Olsen

Henning Styhm Sønderbæk

Lotte Guldbrandt

 

Samt to stedfortrædere

Jytte Hagner

Valdemar Petersen

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksomt på, at der indtil d. 13. okt. 2020 kan afleveres opstillingslister til menighedsrådsformanden på nedenstående adresse : 

Kirsten Møller-Hansen

Ved Kanalen 1

4480 Store Fuglede.  

 

Formandens beretning ved valgforsamlingen den 17.09.2020 

 

Et menighedsrådsmedlem udtalte, at et menighedsråd er verdens bedste klub at være medlem af.  

Svallerup menighedsråd er en del af Gørlev, Svallerup og Bakkendrup pastorat. Svallerup har et selvstændigt menighedsråd, og vi er glade for den nye ordning, fremfor at være et et-sogns pastorat. Vi har fået bedre kirkegang end tidligere, og vi har ikke været i den situation, at der har været messefald. Vi har nu 2 præster, som er dygtige og nemme at samarbejde med. De folkevalgte medlemmer udfører alle et stort og professionelt arbejde, derfor er min startreplik gældende: Svallerup menighedsråd er verdens bedste klub at være medlem af.  

I januar søgte vi om en fornyet 2-årig valgperiode, fordi vi mener, at det er nemmere at få medlemmer til menighedsrådet, da det er en mere overkommelig periode end 4 år. Ansøgningen blev bevilliget. 

Ansatte: 

Vi har ansat organist og kirkesanger, og de udfører et fantastisk arbejde. De er meget søde og deltagende over for kirkegængerne. Organisten har for et år siden haft 25 års jubilæum. 

Vi har valgt at erstatte graveren med et privat firma. Det er vi meget tilfredse med. Vi skal ikke søge afløsere ved ferie, sygdom og travle perioder. Samtidig bliver alt passet på en meget professionel måde. 

Kalundborg provsti har lavet et firma, der kan klare kasserer funktionen for de enkelte menighedsråd, og er ved at udvide provstikontoret med en bygning, hvor de ansatte skal have kontor. Vi har et af menighedsrådsmedlemmerne, der udfører kasserer funktion, hvilket vi er meget tilfredse med. 

Bygninger og jord: 

Vi har også inden for de sidste år reduceret bygningsmassen: en konfirmandstue er revet ned og stalden og garager er også fjernet. Det har medvirket, at sognehuset tager sig smukt ud, og at vi har meget mindre at vedligeholde.  

Den gamle forpagtergård har et stuehus, som bliver lejet ud. 

Svallerup menighedsråd har 16 hektar jord. Jorden er forpagtet ud, og der er lige indgået en forpagteraftale fra 1. januar 2021 og 5 år frem. 

Vedligehold og nyanskaffelser: 

Kirken er ved at blive kalket, det bliver den hver tredje år og det er provstudvalget, der afsætter beløb  til kalkning, ligesom de har et projekt med vedligeholdelse af præstegårde, og der påtænkes nu også et lignende projekt vedr. kirkemure i provstiet.  

Vi har investeret i en ny og fin belysning i gården. Vi har søgt provstiudvalget om penge til belysning af kirken. 

Vi har også fået penge til indvendig kalkning af kirken, samtidig ønsker vi døbefonten flyttet og en fod der passer til døbefonden. På nuværende tidspunkt afventer vi konsulentbesøg fra Nationalmuseet, der skal vejlede menighedsrådet. 

Vi er meget glade for det smukke sognehus, vi har fået ved ombygning af den tidligere præstegård. Vi har fået nye borde som alternativ til de gamle skoleborde og nogle nye stole. Sydvæggen er blevet udsmykket med kunst af Rikke Breindal. 

Årets gang: 

Det nye kirkeår starter første søndag i advent og inden har der været valg til de forskellige poster. Det er det, man kalder det konstituerende møde. 

Derefter går processen i gang med at udarbejde budget for det følgende år og søge provstiudvalget om anlægsønsker. Regnskabet for det følgende år fremsendes og bliver revideret at provstiets revisionsfirma.  

Det årlige syn på bygninger og udenomsarealer foretages sammen med en bygningskyndig. Ca. hver fjerde år deltager provsten sammen med provstiets bygningssagkyndige. Hvert år inviteres menighedsrådet til en konsultation med provstiudvalgt for at drøfte deres fremtidige ønsker til drifts- og anlægsrammen. 

I september måned får vi svar på, hvor meget menighedsrådet får til driftsrammen, den dækker alle løbende udgifter til det kirkelige arbejde, lønninger, og aktiviteter m.m. Penge til anlægsrammen søges og bevilges af provstiudvalget. 

Aktiviteter: 

Menighedsrådet holder 10 menighedssrådsmøder om året, og det er formanden, der er ansvarlig for dagsorden og referat. 

Vi nåede lige at afholde en sangeftermiddag d. 3 marts 2020, og siden har aktiviteter været næsten ikke eksisterende, siden landet blev lukket ned af Corona. Vi har ikke turde planlægge en udflugt og slet ikke sangeftermiddage i sognehuset. Ligeledes er de kunstnere, vi havde kontaktet, sat i bero.  

I 2019 havde vi en koncert med Janne Mark, Bel Conto koret, sangeftermiddage i sognehuset , foredrag med Carsten Egø og en sogneudflugt.  Derudover arrangerede vi fastelavn med Tøndeslagning i sognehuset. 

Roskilde stifts liturgiudvalg har opfordret menighedsrådene til at starte arbejde med gudstjenestens liturgi. To af menighedsrådets medlemmer har deltaget i menighedsrådsforeningens temaaften herom.  

Lån og udlejning af sognehuset: 

Centerforeningen har fået lov at låne sognegården, hvor der afholdes et temamøde 2 torsdage hver måned. 

Vi har også lejet lokalet ud til en pris på 750,- kr. I øjeblikket må der kun være 25 personer i lokalet. Der er retningslinier for, hvem der kan leje lokalet. 

Nyheder: 

Som noget nyt er toilettet i graverhuset åbent, så alle, der besøger kirkegården, kan komme på toilettet.  

 

Konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020-2021.

Konfirmationsforberedelse i skoleåret 2020-2021 med konfirmation i Svallerup kirke søndag d. 9.maj. 2021. Da børn i Svallerup går på forskellige skoler, så har vi indtil videre gjort det således: dem, der går på Vinde Helsinge Friskole går til forberedelse i Gørlev onsdag eftermiddag, og dem, der går på Hvidebækskolen går til forberedelse sammen med klassen i Store Fuglede torsdag morgen. Men skulle det vise sig, at der er nok til et hold, så finder vi ud af det. Det vigtigste er, at alle, der bor i Svallerup - altid kan blive konfirmeret i Svallerup kirke. Ønsker du dig barn konfirmeret i Svallerup kirke, så kontakt venligst sognepræst Tina Salling på tlf. 21165090. venlig hilsen Tina Salling sognepræst Gørlev-Svallerup-Bakkendrup mobil: 21165090 tcs@km.dk

Opdateringer vedr. Folkekirken og tiltag i forbindelses med Corona virus.

Link til Folkekirkens hjemmeside med aktuelle nyheder Klik her