Kirkegården

Kirkegården er blevet reguleret i årene fra 1998 til 2001 for at skabe en ny, mere grøn kirkegård, og efterkomme de forskellige begravelsesformer i et udvidet tilbud til befolkningen.

Kirkegården har en meget varierende beplantning, der fremstår som en smuk helhed og beundres af mennesker, der værdsætter, når gammelt og nyt går op i en højere enhed.
Birgitte Fink har været landskabsarkitekt på projektet.

Klik her for at få vist en illustrationsplan af kirkegården.

Område 1
I første række mod vestmuren, er der mulighed for kistebegravelser. Gravstederne er små med et areal på 75 x 75 cm. til mindesten og planter. Gravstederne er sammenbundne af en græsrabat.

De øvrige pladser i område 1 er urnegravsteder med et areal på 75 x 75 cm. Urnegravstederne er også sammenbundne med en græsrabat.
Begge typer gravsteder er med buksbomhæk. Der ligger ind imellem gravsteder, der endnu ikke er hjemfaldne.

Område 2
Vest for kirketårnet er hækken fjernet på de tomme og nedlagte gravsteder og der er anlagt plæne. Plænen er anlagt til kiste og urnebegravelser.
Hvis det ønskes. kan der nedlægges en granitplade 40x50x7 cm. med indhugget inskription. Til anbringelse af buketter anvendes en vase, som kan bestilles hos graveren, der nedgraver denne.
I dette område ligger også gravsteder, der endnu ikke er hjemfaldne.

Område 3
Ved kapel og kirkelade er der bygget en afdeling for "ukendte fælles urnegrave". Der er mindeplads til blomster og kranse og plæne, hvor urnerne bliver sat ned.

Område 4
Dette område er bibeholdt som tidligere til kistegravpladser.
Gravstederne er omkranset af buksbom.

Område 5
Den tidligere afdeling for "Ukendte Fælles Urnegrave" er lukket.

Legatgravsted
Mange vælger at tegne et såkaldt legatgravsted. Ved at tegne et legatgravsted påtager kirken sig at passe gravstedet i det aftalte antal år også kaldet legatperioden.

Denne periode kan aftales med kirkeværgen.

Graveren ved Svallerup Kirke  vil meget gerne vejlede:
Ved valg af gravsted.
Ved ønske om at få omlagt gravstedet.
Ved ønske om, at kirken holder gravstedet.